Bij persoonlijke beschermingsmiddelen denken de meeste mensen aan werkschoenen of oog- en gehoorbescherming. Maar ook je handen kunnen een goede bescherming gebruiken. Bijna de helft van alle bedrijfsongevallen hebben gevolgen voor handen en armen. Dus ook als handschoenen niet verplicht zijn op jouw werkplek, raden we je aan om goede werkhandschoenen te dragen. Maar hoe kies je nu de juiste handschoenen voor jouw klus?

Normering en certificering

In elk land houden instituten zich bezig met de normering van persoonlijke beschermingsmiddelen. In Nederland worden de Europese (EN) normen gecodeerd als NEN. Werkhandschoenen moeten, net als andere persoonlijke beschermingsmiddelen, aan een aantal voorwaarden voldoen. De EN 388 is de classificatienorm voor werkhandschoenen en laat je zien in hoeverre de handschoen je beschermt tegen mechanische risico’s. De norm voor deze voorwaarden is onlangs aangepast omdat de productieprocessen van werkhandschoenen veranderd zijn. Aan de hand van de norm kun je via een pictogram gemakkelijk zien of de handschoen bestand is tegen schuren, snijden, scheuren, perforatie en schokken.

handbescherming

Pictogrammen lezen

Door middel van een pictogram kun je zien hoe de handschoenen op verschillende tests scoren. Zo kun je zien of de handschoen geschikt is voor jouw klus. Op de volgende pagina zie je zo’n pictogram en leggen we je uit hoe je de nieuwe notering leest. Onder EN 388 staat een code die de waardes van de verschillende weerstandstesten
aangeeft. Bepaal van tevoren waar jouw handschoenen aan moeten voldoen en kijk dan in de code naar de hoogte van het cijfer. Voor de vier cijfers geldt; hoe hoger, des te beter de bescherming.

Snijweerstand ISO13997 en schokweerstand zijn testen die bij de vernieuwing van de norm zijn toegevoegd. De scores hiervoor worden aangegeven met een letter. De score op snijweerstand wordt aangegeven met A tot en met F, waarbij F het best is en dus de grootste snijweerstand heeft. De laatste letter geeft de schokweerstand aan. Hier kan een P (Pass = geslaagd), F (Fail = gefaald) of X (niet getest) staan. Het komt voor dat het product hier niet op wordt getest doordat het niet relevant is voor het type handschoen of doordat de test niet beschikbaar is voor dat type.

Hoe worden handschoenen getest?

Het is handig om te weten hoe de zes verschillende mechanische prestatiemetingen worden uitgevoerd, zodat je de werkhandschoenen kunt kiezen die het meest geschikt zijn voor jouw werkzaamheden.

Wrijvingsweerstand (1-4)

Met een speciaal schuurpapier wordt de wrijvingsweerstand bepaald. Hierbij wordt het aantal cycli gemeten dat nodig is voordat de handschoen scheurt.

Snijweerstand (1-5)

Voor het meten van de snijweerstand beweegt een apparaat met een draaiend, cirkelvormig mes heen en weer over het materiaal. De hoeveelheid bewegingen van het mes tot doorsnijding, bepaalt de snijweerstand van de handschoen.

Scheurweerstand (1-4)

Om te testen wat de scheurweerstand is, probeert een machine de handschoen te scheuren. Het resultaat hangt af van de kracht die daadwerkelijk nodig is om de handschoen te scheuren. Hoe hoger de score, des te beter de bescherming tegen scheuren.

Perforatieweerstand (1-4)

De perforatieweerstand wordt getest met een puntige staaf. Er wordt gemeten welke kracht nodig is om door de handschoen te dringen. Zo meet men hoeveel weerstand en bescherming de handschoen biedt.

Snijweerstand (NIEUW) (A-F)

Deze test is toegevoegd omdat de eerder genoemde snijweerstandtest niet altijd 100% betrouwbaar is. Het mes wordt namelijk steeds botter van het materiaal van de handschoen. De nieuwe test geeft de snijprestaties aan volgens de EN ISO 13997 snijmethode. Hiermee wordt het niveau (kracht/massa) van het snijden aangegeven. Blijft het mes onbeschadigd na deze test, dan blijft de snijweerstand couptest de referentietest. Ook hier geldt: hoe hoger de score, hoe hoger de bescherming.

Schokweerstand (NIEUW) (P/F/X)

Een machine oefent druk uit en de impact wordt gemeten. Er zijn geen niveaus; de handschoen kan slagen en krijgt dan een P, bij falen een F en als er niet getest wordt staat er een X.

Daarnaast zijn er standaarden voor bescherming tegen hitte en vuur, kou en tegen chemische en biologische risico’s.

Met bovenstaande informatie kun je nu de meest geschikte handschoen voor jouw klus uitzoeken.

Werkhandschoenen bij Bouwmaat

Je kunt bij Bouwmaat terecht voor handschoenen van onder andere de volgende merken: